Healing Op Afstand
 
Healing op afstand houdt in principe hetzelfde in als een healing in de praktijk, alleen ga ik nu te werk vanaf een door u toegezonden foto.
De foto kan zowel per post als per mail doorgezonden worden.
Graag een foto van de voorkant en een foto waar desbetreffend persoon alleen op staat, in zijn geheel, liggend dan wel staand. 
 
Waarom healing op afstand...
Een healing op afstand is speciaal voor mensen die minder mobiel zijn of de drempel te hoog vinden om een healer te consulteren.
Ook de afstand kan een obstakel zijn.
 
Ik wil u er op wijzen dat wanneer u een foto stuurt van iemand anders dan uzelf, ik toestemming nodig heb van deze persoon.
Wanneer u met zware emotionele dan wel lichamelijke problemen zit, zult u uw eigen verantwoording moeten nemen en tijdig op zoek moeten gaan naar professionele hulpverlening.